Sajtbisztró

Adatvédelmi tájékoztató

3 perces olvasási idő

A Látogatók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

A SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. a https://www.sajtbisztro.hu/kapcsolat/ honlapon biztosít elektronikus úton kapcsolatfelvételt a honlapra Látogatók számára.

A Társaság saját weblapját, megbízott, harmadik fél kezeli.

A Társaság a honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A weboldal célja a Társaság termékeinek promóciója, látogatók információkérésére válaszadás, kapcsolatfelvétel.

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. kezelje a kapcsolatfelvétel során megadott következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, üzenet, valamint adott esetben a csatolmány és az abban szereplő személyes adat.

adatkezelés célja: a látogatók információkérésére válaszadás, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege, adott esetben csatolmány és abban szereplő személyes adat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (cél megvalósításáig)

adattárolás módja: elektronikusan

Az Adatkezelő Társaság megnevezése: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Adatkezelő Társaság rövidített neve: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt.

Székhelye: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.

Adószám: 11345996-2-20

Közösségi adószám: HU11345996

Cégjegyzékszám: 20-10-040083

 

Adatvédelmi tisztviselő:             Dr Gelencsér László

Cím:                                            8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/C

E-mail cím:                                 gdprveszprem@gmail.com

Telefonszám:                              +36 70 328 0971

Adatvédelmi tisztviselő:             Dr Kiszely Péter

Cím:                                            8200 Veszprém, Hérics u. 14.

E-mail cím:                                 gdprveszprem@gmail.com

Telefonszám:                              +36 70 986 1640

 

Az adatfeldolgozó (megbízott, harmadik fél)

Megnevezése:  FastBridge Hungary Kft.

Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.

Tevékenysége: a honlap kezelése, üzemeltetése

Adatfeldolgozás technológiája: informatikai rendszerrel

***

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál élhet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu